Kraków - trasy

Kraków "w pigułce"

Trasa ta jest dobrym wyborem dla tych, którzy chcieliby, spacerując po Krakowie, obejrzeć jego najważniejsze zabytki, zapoznać się z historią miasta i wysłuchać licznych legend z Krakowem związanych. Przechadzka po tym czarującym mieście w towarzystwie sympatycznego przewodnika z pewnością umili Państwu pobyt w Krakowie.

Czytaj więcej...

Droga Królewska

Droga Królewska (Via Regia) swoją nazwę zawdzięcza procesjom odbywającym się przed koronacją królewską bądź towarzyszącym przyjazdom królów polskich do Krakowa. To tędy jechali polscy królowie na Wawel.

Czytaj więcej...

Wzgórze Wawelskie

Wawel - to wapienne wzgórze w centrum Krakowa przemawia do każdego Polaka, gdyż miejsce to naznaczone jest historią, która się tu przez wieki toczyła. Wawel to siedziba polskich władców, ale i miejsce otoczone kultem - tu w Katedrze spoczywają relikwie patrona Polski, Św. Stanisława.

Czytaj więcej...

Trasa zabytków żydowskich

W Krakowie trzy dzielnice wiążą się ściśle z historią Polskich Żydów: Kazimierz, Podgórze i Płaszów.  Kazimierz to d XV w. miejsce zamieszkania diaspory żydowskiej, gdzie do dziś zachowało sie wiele zabytków, szczególnie sakralnych, związanych z kulturą żydowską.

Czytaj więcej...

Śladami "Listy Schindlera"

Ta historyczna trasa poprowadzi Państwa śladami Oscara Schindlera - "Sprawiedliwego wśród narodów świata", sudeckiego Niemca, który uratował życie 1200 Żydom i którego tak dobrze sportretował Steven Shpielberg w znanym na całym świecie filmie "Lista Schindlera" - filmie nakręconym w Krakowie w 1993 roku.

Czytaj więcej...

Trasa uniwersytecka

Tradycje uniwersyteckie Krakowa sięgają XIV wieku. Wówczas to, w roku 1364 król Kazimierz Wielki założył pierwszy w Polsce uniwersytet - Akademię Krakowską. Studentami tej uczelni były tak znane osoby jak Mikołaj Kopernik i Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Czytaj więcej...

Śladami Jana Pawła II

"Patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga..." - tak żegnał Kraków Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1979 r. Ten drogi mu Kraków pamięta Karola Wojtyłę jako studenta polonistyki, seminarzystę, jako młodego księdza odprawiającego tu swoje pierwsze msze święte, jako metropolitę krakowskiego i wreszcie jako biskupa Rzymu, papieża Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Trasa Św. Stanisława

Św. Stanisław ze Szczepanowa to, obok Św. Wojciecha, główny patron Polski. W XI w. Stanisław był biskupem krakowskim, który popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym. Król skazał biskupa na śmierć przez poćwiartowanie członków. Zabójstwa dokonano w kościele na Skałce w czasie mszy świętej, 11 kwietnia 1079 r.

Czytaj więcej...

Szlak polskich Świętych

Pod względem ilości kościołów i osób świętych tu pochowanych, Kraków śmiało nazwać można "drugim Rzymem" (jak uczynił to kard. Gaetano w XVI w.). W 16 kościołach spoczywają szczątki świętych, błogosławionych oraz zmarłych w opinii świętości.

Czytaj więcej...

Nowa Huta

Przebywając w Krakowie warto dotrzeć również do Nowej Huty, najmłodszej dzielnicy Krakowa, która powstała jako czysto socjalistyczne miaso w latach 50-tych ubiegłego wieku. Dzielnica od samego początku miała charakter przemysłowy - wybudowano ją w bliskim sąsiedztwie kombinatu metalurgiczngo - ówcześnie Huty im. Wł. Lenina (obecnie Kombinat Metalurgiczny ArcelorMittal im. T. Sendzimira), jako dzielnicę mieszkaniową dla pracowników huty.

Czytaj więcej...